Fair PlayNeset FK har et aktivt forhold til Fair Play i alle årsklasser og lag. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten i Neset FK på alle nivåer. Det betyr at vi skal respektere og  etterleve de reglene og retningslinjene, samt det verdisettet som er bestemt fra NFF.

Fair Play handler om hvordan vi møter hverandre og hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi inkluderer alle og hvordan vi fordeler spilletid og oppmerksomhet. Fair Play-prinsippene ligger til grunn for all aktivitet i Neset FK, fra barnelag og opp til seniornivå.

Hvordan lagene bør jobbe med Fair Play?

Fair Play-verdiene skal gjennomsyre all aktivitet i lagene. De voksne rundt laget må være bevisste på sin rolle som forbilder for spillerne. Dette gjelder både trenere, lagledere og foreldre. Vi ønsker at alle lag går gjennom Fair Play prinsippene med sine voksenpersoner og at Fair Play er tema på alle trener- og foreldremøter, både før og gjennom sesongen. Til dette arbeidet kan man bruke NFF sine Foreldrerettregler og Spiller – og trenervettregler (Se under). 

Hvordan varsle om uønskede hendelser?

Om du opplever eller er vitne til uønskede hendelser i fotballen, bør du varsle. Uønskede hendelser kan handle om grov språkbruk, trusler, trakassering, diskriminering og mobbing, eller om selektering og fordeling av spilletid. Det kan også handle om vold og seksuell trakassering eller overgrep.

NFF har en egen varslingskanal, NFF varslingskanal, der man kan varsle under fullt navn eller anonymt. Varselet går til NFF sentralt, som vil vurdere videre saksgang.

Du kan også varsle til klubbens tillitspersoner, det være seg Fair Play ansvarlig, Sportslig Utvalg, ansvarlig for din avdeling (barnefotball / ungdomsfotball / senior) eller direkte til styreformann. Kontaktinfo til klubbens tillitspersoner finner du her.

Fair Play-ansvarlig i Neset FK

Anders Dagsvik
Anders.dagsvik@ntebb.no
Mob. 408 03 755