Kampvert

Alle lag som deltar i vanlig seriespill skal stille med 1-2 kampverter på alle sine hjemmekamper i serien.
Kampvertene skal bidra til en god ramme rundt kampen og påse at kampen gjennomføres i tråd med NFF sine Fair Play verdier. Kampvertene spiller en viktig rolle i forebyggingen av uønskede hendelser og det er derfor viktig at alle lag oppfyller sine forpliktelser med kampverter på hjemmekamp.

Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Vesten finnes i klubbhuset.


Kampvertens oppgaver:

Før kampen

 • Møte i god tid før kamp og sørge for at det blir låst opp til klubbhus og garderober.
 • Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
 • Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.
 • Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.
 • Sørge for at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
 • Gi dommer(e), trenere/lagledere på motstanderlag og hjemmelag tilbud om kaffe  (lag i ungdomsfotballen og senior). 

Under kampen

 • Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.
 • Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.
 • Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

Etter kampen

 • Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
 • Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.