Dommere

Dommeransvarlig i Neset FK er Erlend Kjørsvik, erlend.kjorsvik@gmail.com, tlf. 988 02 283

Foto: Unni Nordahl


Ingen kamp uten dommer, heter det. Derfor er det utrolig viktig at alle tar imot, og ivaretar de dommerne vi har, og bidrar til at vi får enda flere dommere!


Per 01.01.2024 har Neset FK 3 kretsdommere og 31 klubbdommere. Nye dommerkurs kjøres fortløpende. Ta kontakt med dommeransvarlig dersom du er interessert i å dømme!


Skriv ut dommerregning 2024