Trener i Neset

Som trener i Neset har du ansvaret for den sportslige aktiviteten og gjennomføring av dette i tråd med klubbens verdier og retningslinjer. Du trenger ikke være spesielt interessert eller erfaren i fotball for å bli trener! Alle trenere i barnefotballen får tilbud om kurs gjennom klubben.

Sportsplanen til Neset FK gir disse oppgavene til trener:

 1. Ha levert gyldig politiattest til den som har ansvar for politiattester.
 2. Forplikte seg til å følge sportsplan.
 3. Ha kjennskap til NFFs lovverk og reglement.
 4. Skape et positivt miljø for barn og ungdom i klubben og vise respekt overfor dommere og andre lag, være en god rollemodell for spillerne, etter Fair Play-reglene
 5. Følge opp hver enkelt spiller best mulig, tilpasse aktivitet til alder og nivå for hver enkelt.
 6. Legge til rette slik at alle som ønsker å delta kan være med.
 7. Delta på trener- og lagledermøter i klubben
 8. Legge til rette for hospitering på eget lag og egne spillere til andre lag
 9. Varsle klubben om ønsket treningstid og følge med på banekalender i klubben. Gi beskjed hvis endringer.
 10. Sende oversikt over materiellbehov til materialforvalter
 11. Holde fristen for kampendringer/kampavvikling.

 

Sist oppdatert: 12.03.2024