Vedtekter for Neset FK

Lover for Neset fotballklubb ble vedtatt på årsmøtet i 2021. Loven er godkjent av Idrettskretsen med brev av 1.mars 2021.