Samarbeid med IL Aasguten

Neset FK og IL Aasguten har i 2022 inngått en langsiktig samarbeidsavtale for å kunne gi et best mulig aktivitetstilbud til barn og unge. Det er fotballkretsen som har åpnet for denne typen samarbeid, og avtalen innebærer at klubbene nå kan stille sammensatte lag i aktuelle klasser uten nærmere godkjenning der det er for lite spillere til å stille eget lag.

Erfaringene med samarbeidslag har vært gode,og denne avtalen gjør nå administrasjonen rundt dette mye enklere.

For fotballsesongen 2023 er det allerede klart at det vil bli samarbeid i disse klassene:

  • G12
  • G13
  • G14
  • J14
  • J17

I tillegg arbeides det med damer senior.

Les omtale i Frostingen

Idrettslaget Aasguten

IL Aasguten ble stiftet i 1907, og favner i dag idrettene fotball, friidrett, håndball, ski, trim og merke. De holder til i nabobygda Åsen i Levanger kommune.