Lagleders oppgaver i Neset

Laglederen er limet i laget, og den personen som tidligere ble kalt «oppmann». Laglederen er administrativ leder for alt det praktiske rundt laget som ikke har med det sportslige å gjøre, men rollene rundt laget kan fordeles noe ulikt dersom det gjøres avtaler om dette mellom lagleder og trener(e). Lagleder står også fritt til å delegere enkeltoppgaver til andre støttepersoner rundt laget.

Klubbhåndboka til Neset FK gir disse oppgavene til lagleder:

 1. Ha ansvar for lagets økonomi/lagkassen. Hold foreldrene informert om regnskapet. Bruk dokumentasjon lagskasser.
 2. Samarbeid med styret om oppfølging av ubetalte avgifter (medlemskap, treningsavgift, bestilling av Nesetklær m.m.)
 3. Være bindeledd mellom foreldregruppe og lagleder/trener, melde inn konflikter mellom spillergruppe og trener/lagledergruppen.
 4. Organisere kaffesalg for alle hjemmekamper, lage kjørelister
 5. Sørge for å velge ut kampvert til alle hjemmekamper.

Andre laglederoppgaver:

 1. Kontinuerlig oppfølging av laget i Hoopit.
 2. Kontaktperson og ansvarlig for lagets dugnader.
 3. Organisere sosiale tiltak for laget sammen med trener.
 4. Holde orden i utstyrsboden i klubbhuset (baller, kjegler, førstehjelpsutstyr etc.)
 5. Dialog med motstander, dommer og krets rundt omberamming av kamper i ungdomsfotballen.
 6. Sørge for at det er ryddig i garderober etter hver trening/kamp både hjemme og borte.
 7. Sørge for at resultattavla betjenes under kamper (11-er eller 7-er/9-er der ikke flere kamper spilles samtidig). Se brukerveiledning.
 8. Kontakte oppsatt dommer senest 24 timer før hjemmekamp og få bekreftet at dommer møter til kamp.
 9. Kontakte motstanderlag senest 24 timer før hjemmekamp, ønske velkommen og få bekreftet at lagene har samme forståelse av tid og sted for kampen.
 10. Legge inn lagets tropp til alle seriekamper i FIKS. Rapporter gjerne kampresultat under kamp, men som minimum etter kamp (gjelder fra 11 år og opp til og med senior).
 11. Føre statistikk over benyttede spillere og scoringsoversikt. (Senior)
 12. Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene. Gjelder fra 13 år.
 13. Påse at alle som oppholder seg på benken står i kamprapporten.
 14. Påse at utlevert utstyr (draktsett, vester, baller, etc.) blir innlevert etter sesongslutt.
 15. Sammen med trener(e) utarbeide årsberetning for laget til årsmøtet.


Sist oppdatert: 12.03.2024