Krav om politiattest i Neset FK

Alle i Neset FK med oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvars-forhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe gyldig politiattest.

En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser.

Ansvarlig kontaktperson for politiattester i Neset FK har taushetsplikt. 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Neset FK vil til enhver tid sørge for at de frivillige i klubben som skal ha en gyldig politiattest har fremvist dette.

Politiattest - trinn for trinn

  1. Logg deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  2. Velg «frivillige organisasjoner» både under formål og kategori.
  3. Laste opp en bekreftelse av formål som du har fått fra politiattestansvarlig i Neset FK (kan laste opp bilde og dokumenter).
  4. Vent på svar (kan ta alt fra noen timer til en drøy uke).
  5. Fremvis politiattesten til politiattestansvarlig.
bilde av en trener med politiattest

Politiattest-ansvarlig i Neset FK


Stein Ola Stene
stein@stenets.no 

Mob. 977 21 756