Valavollen

Valavollen ligger på Tautra like utenfor Frosta, med adresse Nordhamna, 7633 FROSTA.

Like ved stadion ligger klubbhuset Valahiet med nyoppussede garderober. 

Valavollen er normalt den gressbanen i Midt-Norge som er først spilleklar om våren, og før kunstgressbanene ble anlagt var det stor etterspørsel etter å få trene her i mars/april. 

Underlag: Naturgress 

Banetype: 11-er, 9-er og 7-er 

Kontaktperson: Lars Eiliv Flægstad, tlf. 92281148