Styret:

Leder: Geir Ude 
leder@nesetfk.no Mob. 907 43 853

Nestleder: Lars Eilif Flægstad
eflaegs@online.no Mob. 922 81 148

Kasserer: Boye Qvarme
kasserer@nesetfk.no Mob. 920 61 393

Sportslig leder: Roald Vang
roald.vang@nesetfk.no Mob. 911 38 256

Styremedlem: Stein Ola Stene
stein@stenets.noMob. 977 21 756

Styremedlem: Anders Dagsvik
Anders.dagsvik@ntebb.no  Mob. 408 03 755

Sekretær: Tommy Viktil
tommyviktil@gmail.com Mob. 454 17 722


Neset Fotballklubb
Postboks 66
7633 Frosta
Organisasjonsnummer: 984025637


Stoff til hjemmesida kan sendes til Roald Vang på epost: roald.vang@nesetfk.no.  

Kontaktskjema