Info

Sesongtipset

Sesongtips 2018:

16 rette: Ola Juberg (1. premie)
15 rette: Morten Presthus (2. premie)
               Inger Oldervik  (3. premie)
               Roar Reitan
               Per Thomas Hustøft
Pga flere med 15 rette, ble det foretatt trekning om 2. og 3. plassen.

   
.

Facebook

Neset fk har en supportergruppe på Facebook.
Besøk oss der!

Grasrotandelen

Neset FK takker til alle som har valgt å gi sitt bidrag, ved å velge klubben som sin mottaker av "grasrotandelen" fra Norsk tipping. Dette ga oss hele 131578 kr. i 2018!

Ønsker du å bidra er det mulig å gjøre Neset til din grasrotmottaker via web., mobil eller hos din kommisjonær.Norsk-tipping grasrotandelen

Årsmøte 2018

Velkommen til Årsmøte i klubbhuset 24. februar kl. 18. 
Sakliste ligger som vedlegg. 

Vedlagt ligger også foreløpig utkast til Sportsplan for Neset FK, da den behandles som en egen sak i møtet.
Dette er ett "levende dokument" som vil være under kontinuerlig revidering.

MEDLEMSKONTINGENT 2019


Betales til konto nr. 42021746767

Voksen kr. 200.
Barn kr 100 (t.o.m. det år en fyller 18)
Familie kr 300 (inntil 2 voksne og alle barn t.o.m. 18)

Husk å merke innbetalingen med navn og fødselsnummer - (Ola Ås 100464, Kari Lie 050965, Per 020596, Lise 250901 og Karl 200203)

Ved familiemedlemskap føres alle familiemedlemmer opp, selv om de ikke deltar i organisert aktivitet i regi av Neset FK.

Alle som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av Neset FK SKAL ha betalt medlemsavgift.
Dere andre er også hjertelig velkomne som medlemmer, for å støtte opp om den aktiviteten Neset FK tilbyr.