Info

Sesongtipset

Sesongtips 2018:

16 rette: Ola Juberg (1. premie)
15 rette: Morten Presthus (2. premie)
               Inger Oldervik  (3. premie)
               Roar Reitan
               Per Thomas Hustøft
Pga flere med 15 rette, ble det foretatt trekning om 2. og 3. plassen.

   
.

Facebook

Neset fk har en supportergruppe på Facebook.
Besøk oss der!

Kontingent

Nå er det tid for å betale medlemskontigent 2018.
Betales til konto: 4202 17 46767

Voksen kr. 200. 
Barn kr 100 (t.o.m. det år en fyller 18)

For familier gis det rabatt, slik at prisen samlet er kr. 300,- for familien (inntil 2 voksne og alle barn t.o.m. 18)
Husk å merk innbetalingen med navn og fødselsnummer - (Ola Ås 100464, Kari Lie 050965, Per 020596, Lise 250901 og Karl 200203)


Alle som skal spille for Neset Fk. må ha betalt medlemskontigent og aktivitetsavgift. 
Laglederne SKAL påse at ingen deltar uten at dette er i orden. Klubbens forsikring forutsetter medlemsskap.

Ny samarbeidavtale med Hummel

Klubben har inngått ny samarbeidsavtale med Hummel. Salget vil bli fra Coop. Vi vil etter hvert trykke opp medlemskort til alle som har betalt medlemskontingent. Dette må vises fram når man handler.

Knøtteturnering Markabygda

Se bilder fra Knøtteturneringa her!