Vedtekter

Lover for Neset fotballklubb ble vedtatt på årsmøtet i 2021. Loven er godkjent av Idrettskretsen med brev av 1.mars 2021. Se vedlegg.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Vedtekter Neset FK 2021.pdf)Vedtekter Neset FK 2021[Vedtekter Neset FK 2021]74 kB